şirket hakkında

Tarih

Bugün (Amitis) markası altında faaliyet gösteren Pol Granite Aras Şirketi, 2009 yılından itibaren yerli ve yabancı iştirak ve yatırımlarla faaliyetine başlamıştır. Bu şirket, geride bıraktığı 11 yılın değerli ve başarılı deneyimlerinden yararlanarak, deneyimli personel kadrosuyla ve uluslararası kalite standartlarına uyarak, çalışma alanında ülkedeki konumunu geliştirmekten gurur duymaktadır. Bu bağlamda alıcıların ihtiyaçlarına göre satış ve satış sonrası gibi hizmetleri en iyi şekilde sunmak amacı ile premium ve kaliteli ürün ve hizmetler sunmuş ve sunmuştur.

image

Sektörde aktif bir firma olarak Pol Granit Aras Şirketi (Amitis), çevrenin korunması ve çalışanların koşullarının iyileştirilmesi alanındaki çaba ve eylemleriyle en iyi hizmeti ve kaliteli ürünleri sağlamayı amaçlamaktadır. Geçmiş deneyimlerden, deneyimli personelden ve uluslararası kalite standartlarına uygunluktan yararlanan bu şirket, her zaman kendi alanında yurt içinde en iyisi olmaya çalışmaktadır. Ares Granit Köprü Şirketi, doğal kaynakların üretim ve tüketim süreçlerini iyileştirerek çevreye olan olumsuz etkileri azaltmaya çalışmaktadır.

Ürün üretiminde doğal tohumların kullanılması ve geri dönüştürülebilir olması, şirketin çevreyi korumak için benimsediği yaklaşımlar arasında yer alıyor. Bu firma tarafından tasarlanan ürünler, kullanım ömürlerinin sonunda hızla doğaya geri dönmekte ve doğaya hiçbir şekilde zarar vermemektedir. Ayrıca, doğal kaynakları geri dönüştürülmüş kaynaklarla değiştirmeye çalışmak da bu şirketin çevreyi iyileştirme ve gelecekte sürdürülebilirlik yaratma stratejilerinin bir parçasıdır.

Pol Granit Aras Şirketi ayrıca çevreyi korumak ve tahribatını önlemek için optimum doğal kaynakları kullanır. Doğal ve geri dönüştürülebilir tohumlar kullanan ürünler tasarlamak, şirketin çevresel sürdürülebilirliği sürdürmesine ve sürdürülebilir bir geleceğe doğru ilerlemesine olanak tanır. Bu bağlamda, doğal kaynakların geri dönüştürülmüş kaynaklarla değiştirilmesi, şirketin doğal kaynakları korumasına ve hem kendi topluluğu hem de küresel topluluk için sürdürülebilir bir gelecek yaratmasına yardımcı olur.

Ares Granite Bridge Company'nin (Amitis) çevreyi korumak ve çalışanların koşullarını iyileştirmek için gösterdiği çaba ve eylemler göz önüne alındığında, bu şirketin çevreyi koruyabildiği ve İnsan toplumu için daha iyi koşullar yaratabildiği güvenle iddia edilebilir. .

İş

Pol Granit Aras Şirketi'nin (Amitis) kaliteli ürün ve hizmet üretme alanındaki faaliyetleri nedeniyle, bu şirket doğrudan ve dolaylı olarak toplumda istihdam yaratmaya ve iş fırsatları yaratmaya yardımcı olmaktadır. Optimum üretim süreçleri ve optimum kaynak kullanımı yaratarak, bu endüstride vasıflı ve yarı vasıflı işgücü ihtiyacı artar. Bu nedenle, Ares Granit Köprü Şirketi yetenekli insanları kendine çekerek, istihdam ederek ve iş imkanları yaratarak, sadece ülkenin ekonomik büyümesine ve kalkınmasına katkıda bulunmakla kalmaz, aynı zamanda toplumun sosyal ve ekonomik koşullarının iyileştirilmesine de katkıda bulunur. Bu nedenle istihdam yaratmak, toplumun gelişmesinde ve gelişmesinde şirketin amaç ve çabalarından biridir.

Şirket Hedefleri Ve Değerleri

Pol Granit Aras Şirketi (Amitis), temel değerlerine ve etik taahhütlerine güvenerek belirli hedefler belirlemiştir. Premium ve kaliteli ürün ve hizmetler sunmayı hedefleyen bu şirket, tüm faaliyetlerinde uluslararası kalite standartlarına uyumu ön planda tutmaktadır. Ayrıca Ares Granit Köprü Firması doğal kaynakların üretim ve tüketim süreçlerini optimize ederek çevreyi korumaya ve tahribatını önlemeye çalışmaktadır. Çalışanlar için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmak ve çalışma koşullarını iyileştirmek de şirketin hedefleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır.

Ayrıca Ares Granit Köprü Şirketi istihdam olanakları yaratarak ve toplum için değer yaratarak ekonomik ve sosyal hedefleri gerçekleştirmektedir. Şirket, iş fırsatları yaratarak ve vasıflı işgücünü çekerek, ülkenin ekonomik büyümesine ve kalkınmasına ve ekonomik verimlilik düzeyinin artmasına katkıda bulunur. Ayrıca Pol Granit Aras Şirketi tüm faaliyetlerinde iş ahlakına bağlı kalmakta ve toplumsal bir sorumluluk olarak müşterileri, iş ortakları ve toplum için değer yaratmaktadır.

Bu değer ve hedeflere odaklanan Ares Bridge Granite Company, sorumlu bir kuruluş olarak çevreyi iyileştirmeyi, daha iyi çalışma koşulları yaratmayı, kaliteli ürün ve hizmetler sunmayı ve toplum için değer yaratmayı ön planda tutmuştur.

logo