şirket hakkında

Amitis, Daha Iyi Bir Yaşam Yolculuğundaki Partneriniz

Şirketimiz ticari olduğu kadar sosyal ve çevresel faktörlerden biri olarak bu alanda üzerine düşen sorumluluklara cevap vermekte ve sürdürülebilir hedeflere ve uzun vadeli başarıya ulaşmak için tüm çabalarını bu hedeflerle koordineli olarak yürütmektedir.

image

Bu sayede çevreyi korumak ve çalışanların koşullarını iyileştirmek için çeşitli önlemler aldık. Üretim süreçlerinin optimize edilmesi ve ürünlerimizin üretiminde daha az doğal kaynak tüketilmesinden, çalışan koşullarının iyileştirilmesine ve sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratılmasına kadar tüm bu önlemler, uzun vadeli ticari başarı sağlamayı amaçlar.

Tüm bu çabalar ve eylemler sayesinde, iş hedeflerine ulaşırken çevreyi korumak ve insan toplumu için daha iyi koşullar yaratmak için de çaba gösterebileceğimizi tam bir güvenle iddia edebiliriz.

Ürünlerimizin üretiminde doğal tohum kullanımını ve geri dönüştürülebilirliğini dikkate alıyor, bu nedenle çevreyi korumaya ve yok olmasına engel olmaya çalışıyoruz. Ürünlerimiz, kullanım ömürlerinin sonunda hızla doğaya dönecek ve doğaya hiçbir şekilde zarar vermeyecek şekilde tasarlanmaktadır. Bu bağlamda, çevreyi iyileştirmek ve toplumumuz ve dünya topluluğu için sürdürülebilir bir gelecek yaratmak için doğal kaynakları geri dönüştürülmüş kaynaklarla değiştirmeye çalışıyoruz.

Çevreyi korumak ve yok edilmesini önlemek için doğal kaynakları optimum şekilde kullanırız. Ürünlerimizin tasarımında, çevrenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve sürdürülebilir bir gelecek için çabalamak için doğal tohumları ve bunların geri dönüştürülebilirliğini kullanıyoruz. Ayrıca doğal kaynakları korumak adına geri dönüşümlü kaynaklarla değiştirmeye çalışıyoruz.

image

Ürünlerimiz doğaya zarar vermeyecek şekilde tasarlanmakta ve hızlı bir şekilde doğaya geri dönmektedir. Bu yöntemleri kullanarak, ürünlerimiz için uzun vadeli ticari başarının yanı sıra çevrenin korunmasına da yardımcı olan sürdürülebilir çözümler sağlamaya çalışıyoruz. Ayrıca çalışma arkadaşlarımıza, tedarikçilerimize ve müşterilerimize çevrenin sürdürülebilir kalkınmasında katkıda bulunmaya ve sürdürülebilir ve sağlıklı bir toplum için onlarla birlikte ilerlemeye çalışıyoruz.

logo